Кандидатстване за общежитие за учебната 2016/2017 год.

Кандидатстване за общежитие за учебната 2016/2017 год.

Заповед за настанителната кампания за общежития за уч. 2016/2017 г.

Необходими документи за кандидатстване за общежитие за уч.2016/2017 г., утвърдени от Ректора.

Заповед за наемите в общежитията на ИУ – Варна.

Студентите могат да използват и WEB-базираната система за онлайн кандидатстване и подаване на документи за общежития. Системата ще облекчи кандидатите в комплектоването и подаването на документи, без да е необходимо присъствието им в университета.

Системата ще бъде активна от 11.07.2016 г.
Достъпът е чрез регистрацията ви в Студентско състояние.

Системата не отменя възможността за лично подаване на документи в каб. 531, в рамките на работния ден през периода 11.07.2016 г. – 29.07.2016 год.

Забележка: Всички студенти, които са кандидатствали онлайн чрез новата система и са класирани за настаняване в общежития, трябва да представят оригиналните документи на инспектор "Стипендии и общежития". Сроковете за представяне ще бъдат обявени допълнително.