Информация за Държавна сесия - 22 юни 2016, за бакалаври и магистри към катедра МИО

Информация за Държавна сесия - 22 юни 2016, за бакалаври и магистри към катедра МИО - тук