Трета студентска научна конференция на тема “Търговия 2020”

На 26 април 2016 г. катедра "Икономика и управление на търговията" организира трета по ред студентска научна конференция на тема “Търговия 2020”, посветена на актуалните проблеми на теорията и практиката на търговията за студенти и млади специалисти привлечени от сложните и разнообразни проблеми на търговската наука.

Конференцията ще бъде открита в 9:00 ч в зала 446 (конферентна) на Икономически университет - Варна.

Научно жури: проф. д-р Данчо Данчев, доц. д-р Донка Желязкова и доц. д-р Цветнет Цветков.

Представените доклади ще бъдат публикувани на електронната страница на катедра “Икономика и управление на търговията”, във Фейсбук и в сборник със студентски разработки "Търговия 2020", който е с присъединен ISSN 2367-8070. Класираният на първо място участник, ще има възможност да вземе участие в заключителната сесия на прегледа на студентска научна дейност в Икономически университ - Варна.

     Отличените с първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.