Докторанти

ДокторантиПРИЕМ ОНС "ДОКТОР"

Икономически университет - Варна


нов прием за учебната 2018/2019 г.


 

Докторантура Икономически университет - Варна

Прием в ОНС "доктор"


 

ОТДЕЛ "НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И ДОКТОРАНТУРА"

Office Кабинет: 503

Phone Тел. 052 830813

Email Email: doktoranti@ue-varna.bg ; nidd@ue-varna.bg
Контакти:

Икономически университет – Варна
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg