Стратегия за развитие за периода 2015 – 2020 г.

СпециалностПредназначение на стратегията за развитие на Икономически университет - Варна
СпециалностСпециалност "Публични финанси"
СпециалностСпециалност "Банков мениджмънт"
СпециалностСпециалност "Корпоративни финанси"
СпециалностСпециалност "Корпоративен бизнес и управление"
СпециалностСпециалност "Глобален търговски бизнес"
СпециалностСпециалност "Строително предприемачество"
СпециалностСпециалност "Икономика на недвижимата собственост"
СпециалностСпециалност "Аграрен бизнес"
СпециалностСпециалност "Бизнес консултиране"
СпециалностСпециалност "Качество и експертиза на стоките"
СпециалностСпециалност "Управление на продажбите и мърчандайзинг"
СпециалностСпециалност "Реклама и медийни комуникации"
СпециалностСпециалност "Корпоративен маркетинг"
СпециалностСпециалност "Комуникации и бизнес развитие"
СпециалностSpeciality "Communications and Business Development"
СпециалностСпециальность "Коммуникации и бизнес развитие"
СпециалностСпециалност "Пазари и технологични иновации"
СпециалностSpeciality "Markets and Technological Innovations"
СпециалностСпециальность "Рынки и технологичные инновации"
СпециалностСпециалност "Международен бизнес"
СпециалностСпециалност "Бизнес икономика"
СпециалностСпециалност "Бизнес информационни системи"
СпециалностСпециалност "ИТ иновации в бизнеса"
СпециалностСпециалност "Бизнес статистика"
СпециалностСпециалност "Логистичен мениджмънт"
СпециалностSpeciality "International Business"

Професионално направление "Администрация и управление" - специалности:

СпециалностСпециалност "Мениджмънт"
СпециалностСпециалност "Мениджмънт на човешките ресурси"
СпециалностСпециалност "Бизнес администрация"
СпециалностСпециалност "Публична администрация"

Професионално направление "Туризъм" - специалности:

СпециалностСпециалност "Международен туристически бизнес"
СпециалностСпециалност "Проектиране на туристически и спортни събития"
СпециалностSpeciality "International Tourism"

ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ "ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

Професионално направление "Информатика и компютърни науки" - специалности:

СпециалностСпециалност "Информатика"
СпециалностСпециалност "Приложна информатика"