Стартиране на курс по английски език

Курс по английски езикЦентърът за чужди езици към ИУ - Варна

уведомява
 

че стартира курс по английски език за напреднали Intermediate level B1. Занятията започват на 04 април 2016 г. Продължителността на курсовете е 100 часа или 10 седмици. Успешно завършилите получават сертификат за ниво.
 

Таксата от 350 лв. може да се заплати на:

Банкова сметка на ИУ-Варна:
Сибанк ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00 – в лева
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна,  Център за чужди езици
Основание: Такса за курс по английски език на .............. /име на курсиста/За допълнителна информация:
Борис Абрашев
Ръководител ЦЧЕ
Мобилен тел. 0882 165161
Email: flc@ue-varna.bg