Договори за научни проекти 2014 г.

Уважаеми колеги,

Подписани са договорите за научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет със субсидията за наука (по реда на Наредба № 9).

Утвърдени са план-сметките с разрешените разходи за 2014 г.

Заповядайте в отдел НИДД (каб. 503) за да получите Вашите екземпляри от подписаните и утвърдени документи.

Отдел НИДД