Трети академичен конкурс за Награда „Д-р Иванка Петкова“

За трета поредна година, Институт за икономическа политика (ИИП) обявява началото на академичен конкурс на името на своя основател и пръв предеседател – д-р Иванка Петкова. 

Целта на конкурса е да подкрепя млади учени с интереси в областта на международните финанси. В първата фаза на селекционната процедура кандидатите следва да представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в посочената сфера, който не са публикувни до момента. Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. Финалните разработки ще бъдат разгледани отново от международна комисия, като победителят и подгласниците ще бъдат оповестени по време на официална церемония в края на месец ноември 2014 г. Предвиденият награден фонд за финалистите в конкурса е както следва:

1-ва награда – 1 500 лв.
2-ра награда – 1 000 лв.
3-та награда – 750 лв.


Допустимост на кандидатите
Академичният конкурс е насочен към настоящи докторанти в български университети/научни институции, както и постдокторанти (до 5 години от придобиване на степен „доктор“) на възраст до 35 години.

Етапи
В първата фаза на селекционната процедура кандидатите представят концепция за разработване на доклад по актуален проблем в областта на международните финанси. Предложенията за доклади се изпращат до 1 юли 2014 г. (вторник) на ел. поща award(at)epi-bg.org на вниманието на Ясен Георгиев, Изпълнителен директор на ИИП. Предложението за доклад на тема по избор, който не е бил публикуван до момента, следва да съдържаща титулна страница, аргументация за актуалността на темата, концепция и изследователска методология и литература. Документът следва да бъде изготвен на български и английски език като не трябва да надвишава 4 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space, във всяка една от езиковите версии.

Академична комисия с международно участие ще отличи най-добрите предложения, които ще получат възможност за цялостно разписване на докладите в рамките на финалния етап на конкурса. На 18 юли 2014 г. ИИП официално ще обяви решението на комисията кои предложения за доклади са одобрени за участие във финалния етап на конкурса, т.е. ще влезнат в надпревара за разпределение на наградния фонд на база на цялостно разписване на докладите. Финалните разработки следва да отговарят на следните условия: да бъдат изготвени на български и английски език с максимален обем 25 стандартни страници, формат А4, Times New Roman 12, Single space.

За повече информация, моля вижте приложените насоки за кандидатствате или се свържете с Институт за икономическа политика на тел. (02) 952 29 47 или ел. поща award(@)epi-bg.org.
 

ИНФОРМАЦИЯ