Екологичен бизнес и регионална сигурност, ОКС "бакалавър"

Очаквайте скоро!