Квалификации и курсове, започващи през м.февруари 2014 г.

КВАЛИФИКАЦИИ И КУРСОВЕ, ЗАПОЧВАЩИ ПРЕЗ

ФЕВРУАРИ 2014 г.

  • Курс „ЙОГА ФЛАЙ“ – от 07.02.2014 г.

  • Квалификация „МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ“ – от 24.02.2014 г.

  • Квалификация „ПЕДАГОГИКА“

  • Квалификация „МЕНИДЖМЪНТ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

Документи за записване: молба (получава се от канцеларията на Центъра за продължаващо обучение);  копие на лична карта, копие на дипломата за степен на образование /средно или висше/, три снимки и банково бордеро за платена такса по сметка:

„Инвестбанк“ АД- клон Варна

IBAN:BG62IORT73773106894500

BIC: IORTBGSF

Титуляр – Икономически университет – Варна, наименование на квалификацията или курса

Място за записване – Център за продължаващо обучение, ул. “Евлоги Георгиев”, № 24 – втори корпус на – Икономически университет – Варна,  ет. 2, стая 2-201; тел. 052/303 265, 0884/699 393 от 08.00 ч. до 16.30 ч