Записване за квалификация "Педагогика"

Записване за квалификация "Педагогика"

Целта на обучението в специалност „Педагогика” е придобиване на знанияи умения за професионално – педагогическа  дейност. Дава се възможност за усвояване на професионални компетенции за планиране, организиране и провеждане на учебния процес в средните училища.

В учебния план на специалността са застъпени основните дисциплини в областта на педагогиката, педагогическата психология и методиката на обучение.

Завършилите получават професионална квалификация „учител”.

Срок на обучение: 2 семестъра.

Форма на обучение: индивидуална и групова.

Могат да кандидатстват лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър”, „бакалавър”, или „специалист”, както и обучаващи се студенти.

Завършилите имат възможност да се реализират като учители в средните училища, възпитатели, ръководители в инспекторати и структури на управление на образованието.

Заявление за записване свали тук

За допълнителна информация относно проекта може да изпартите запитване на

Email: lifelonglearning@ue-varna.bg  


Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699393

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164 859

Севда Цонева


Работно време
08:00 - 16:30 ч.