BSB - 570, "Silc road local culture", SILC

BSB - 570, "Silc road local culture", SILC

Страница на проекта: очаквайте скоро

Име на проекта: BSB - 570 "Местната култура по пътя на коприната" SILC

Програма: Black sea bassin 2014 - 2020
Програмен приоритет: 1. Promote business and entrepreneurship within the Black sea bassin

Специфична цел на програмния приоритет: 1.1. Jointly promote business and entrepreneurship in the tourism and cultural sector 
 

За контакти: проф. д-р Стоян Маринов, Ръководител проект