Център за качество на стоките и потребителска защита

Центърът за качество на стоките и потребителска защита (ЦКСПЗ) към НИИ на ИУ-Варна е създаден с решение на Академичния съвет на 30.06.2016 г. Той е научноизследователско звено, което разполага с академичен квалифициран ресурс и специализирани лаборатории за извършване на научни и приложни изследвания, консултантска, информационна и образователна дейност в областта на качеството на стоките и потребителската защита.

Предмет на дейност на Центъра е извършването на научни изследвания, изготвянето на обосновки, стандарти, експертизи и пазарни проучвания за потребностите на бизнеса, държавата и местните органи чрез използването на съвременни средства и методи. Той препоръчва и предоставя специалисти за оценка, контрол и управление на качеството, разработване и внедряване на Системи за управление и стандарти, сертификация на системи и продукти, изготвяне на експертизи. Независимите експерти на центъра предоставят консултантска дейност относно качеството и безопасността на стоките, тяхната опаковка, съхранение, стандартизация, управление, сертификация и потребителска защита.

ЦКСПЗ организира научни конференции, кръгли маси, дискусии, изгражда изследователски и партньорски мрежи с бизнеса и научни структури от страната и чужбина за реализиране на проекти в областта на качеството на стоките и потребителската защита.

Ръководител

Доц. д-р Теменуга Стойкова

Кабинет Кабинет: 118 Б

Mobile Мобилен тел. 0882 164838

Email Email: stoikova_uev@abv.bgКонтакти:

Икономически университет – Варна
Център за качество на стоките и потребителска защита
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002

Официален сайт: http://www.ue-varna.bg