Сектор "Алумни и кариери"

UEBN – Мрежа за сътрудничество с бизнеса


"Алумни и кариери” е сектор за подпомагане на кариерното ориентиране и развитие на студентите и завършилите ИУ-Варна.

Сектор "Алумни и кариери" в ИУ-Варна обединява Кариерен център и Алумни организация - дружество на завършилите студенти. Двата центъра работят като едно цяло, защото кариерното развитие на човек започва от най-ранна възраст, преминава през натрупване на опит, знания, умения, интереси в университета и продължава след завършване на образованието.

В Кариерен център към ИУ-Варна кариерно ориентиране се извършва под форма на "КАРИЕРНО ИНФОРМИРАНЕ" и "КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ".

КАРИЕРНО ИНФОРМИРАНЕ

Грамота Икономически университет Национална награда

Един от подходите, които използва Икономически университет – Варна за кариерно информиране, е създадената мрежа на Икономически университет – Варна за сътрудничество с бизнеса - UEBN (University of Economics – Varna Business Network)

UEBN e  иновативна уеб-базираната платформа, която подпомага създаването и поддържането на устойчиво сътрудничество между университет и бизнес.

Платформата UEBN (University of Economics – Varna Business Network) спечели престижното второ място в "Националния конкурс за иновации в кариерното информиране, ориентиране и консултиране в България" през 2015 г.

Първа награда в същия конкурс през 2013 г.  Икономически университет – Варна печели за дисциплината "Кариерно развитие".

Работа / Стаж

Осъществените партньорства с работодатели подпомагат процесите по подбор на студентите и завършилите ИУ-Варна за стажантски позиции и работни места. Работодателите използват платформата и обявяват в нея свободните си позиции, както и търсят атрактивни профили на студенти и завършили, за да им предложат работа.

Новини

Кариерен център към ИУ-Варна работи върху подобряване на процеса на професионално и социално включване на кандидат-студентите, студентите и завършилите ИУ-Варна. Чрез UEBN всеки може да се информира за възможности, свързани с кариерно и личностно развитие, в т.ч. конкурси, стипендии, състезания, курсове, обучения и др.

Събития

Регулярно се организират разнообразни събития, които целят кариерното информиране на целевите групи. Към събитията се проява голям интерес както от страна на студентите в университета, така и от страна на кандидат-студенти и завършили.
Информационни срещи Посещения в практиката Срещи с бизнеса Дни на кариерата
Информационни срещи Посещения в практиката Срещи с бизнеса Дни на кариерата
 
Уъркшопи с експерти Групови кариерни консултации Срещи със завършили Срещи на випуските
Уъркшопи с експерти Групови кариерни консултации Срещи със завършили Срещи на випуските

Интервюта с успешни студенти, завършили и партньори
 

Ива Бориславова
Студент, специалност "Финанси"

Мадлена Кунчева
Завършила ИУ-Варна,
Експерт оперативен анализ и икономическа оценка в
"Девня Цимент" АД

Милена Цолчовска
Административен директор "Интерсервиз Узунови" АД

"Платформата UEBN е посредник между студентите и бизнеса и чрез нея намирането на работа или стаж става доста по-лесно. Тъй като в днешно време за икономическите специалности е задължително комбинирането на ученето с работа, за да придобием трудов опит и контакти от рано с цел по-голяма бъдеща реализация, то платформата UEBN е задължителна за всеки амбициозен студент." "...За мой късмет попаднах на обява, публикувана в Кариерния център към ИУ – Варна, кандидатствах, явих се на интервю, харесаха ме, и нещата се развиха много бързо след това. Бях назначена на длъжност „Експерт Доставки” в отдел „Снабдяване” към компанията. Благодарение на напътствията на моя ментор успях да се приспособя към работната среда и след стажа продължих в компанията, като си запазих позицията в същия отдел." "...Студентите трябва да получават информация за пътеките за образование и обучение, включително ясна представа за възможностите за работа, които да бъдат основата за вземане на самостоятелни решения във връзка с професионалното им развитие. Създаването на мрежа за сътрудничество между университета и бизнеса осигурява редица ползи, както за университета и за обучаваните студенти, така и за развитието на бизнес организациите."


КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

Грамота Икономически университетСертифициран по международната програма GCDF кариерен консултант извършва индивидуално и групово кариерно консултиране в ИУ-Варна. Кариерното консултиране се осъществява за кандидат-студенти, студенти и завършили ИУ-Варна.

Дейността подпомага избор на специалност, професионална ориентация, самооценка, определяне на възможни алтернативи за бъдещо развитие, включително информация за определен работодател, помощ при съставяне на документи за кандидатстване за работа, насоки за добро представяне на интервю и др.

Констултирането се провежда целогодишно при инициативност от страна на консултирания като записването става само след предварителна уговорка по имейл или телефон.

Запиши се


Контакти:

Office ИУ-Варна
Кариерен център, ет. 1
бул. Княз Борис I №77
гр. Варна, 9002
Email cdcenter@ue-varna.bg Website UEBN - Мрежа за сътрудничество с бизнеса: http://uebn.ue-varna.bg/bg/
Phone Тел. 052 804340 Mobile 0885 624460 Facebook http://www.facebook.com/cdcenter.uevarna


Ръководител сектор "Алумни и кариери"

Гергана Стоева

Гергана Стоева

 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164807

Email Email: gergana.stoeva@ue-varna.bg

Администратор платформа UEBN

Латинка Тодоранова

Латинка Тодоранова

Приемно време Вторник: 09:00 - 11:00 ч., зала Н-213
 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0882 164557

Email Email: uebn@ue-varna.bg