Заседания на Синдикалния съвет

 •  19.01.09  -- Pешения
 •  12.02.09  -- Peшения
 •  20.05.09  -- Pешения
 •  22.06.09  -- Pешения
 •  30.09.09  -- Pешения
 •  13.11.09  -- Pешения
 •  25.11.09  -- Pешения
 •  11.01.10  -- Pешения
 •  24.02.10  -- Pешения
 •  08.04.10  -- Pешения
 •  14.05.10  -- Pешения
 •  01.09.10  -- Pешения
 •  16.09.10  -- Pешения
 •  27.09.10  -- Pешения
 •  26.10.10  -- Pешения
 •  19.11.10  -- Pешения
 •  14.12.10  -- Pешения
 •  17.12.10  -- Pешения
 •  28.02.11  -- Pешения
 •  08.04.11  -- Pешения
 •  20.05.11  -- Pешения
 •  01.06.11  -- Pешения
 •  22.06.11  -- Pешения
 •  28.08.11  -- Pешения
 •  08.11.11  -- Pешения
 •  23.11.11  -- Pешения