Семестриални такси

Професионално направление Факултет Катедра Специалност Държавен прием
(в лева)

 
Платен прием
(в лева)

 
Редовно Редовно Дистан-
ционно
Администрация и управление Управление Управление и администрация Мениджмънт 265 670 670
Публична администрация
Правни науки Съдебна администрация
Икономика Финансово-счетоводен Счетоводна отчетност Счетоводство и одит 265 670 670
Счетоводство (с преподаване на англ.език) 265 1150 1150
Счетоводство и финанси
Финанси Финанси
Застраховане и осигуряване
Управление Маркетинг Маркетинг 265 670 670
Дигитални медии и ПР
Международен бизнес (с преподаване на англ.език) 265 1150 1150
Международни икономически отношения Международни икономически отношения 265 670 670
Стопански Икономика и управление на търговията Икономика и търговия 265 670 670
Икономика и управление на строителството Бизнес икономика
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт
Недвижими имоти и инвестиции
Индустриален бизнес Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ.език) 265 1150 1150
Индустриален бизнес и предприемачество 265 670 670
Логистика
Аграрна икономика Аграрен бизнес
Екологичен бизнес и регионална сигурност
Стокознание Стокознание и митническа дейност
Информатика Информатика Бизнес информационни системи 265 670 670
Туризъм Управление Икономика и организация на туризма Туризъм 265 670 670
Международен туризъм (с преподаване на руски език) 1150 1150
Информатика и компютърни науки Информатика Информатика Информатика 450 1100 1100
Информатика и компютърни науки
Мобилни и уеб технологии

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро)

1250 € 1250 €
Подготвителен (езиков) курс (в евро) 1250 €


Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента