Свободен достъп до колекцията от научни списания Material Science & Engineering

Свободен достъп до колекцията от научни списания Material Science & Engineering на издателството Maney Publishing.

Достъпът е от територията на университета и ще бъде активен до 04.01.2015. Достъпно е цялото съдържание, с изключение на броевете от последния месец.

URL: http://www.maneyonline.com/action/showPublications?category=40163328