График за явяване на неположени изпити от уч.2017/2018 г.

КАТЕДРА „СХН“

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА/КАБ.

Доц. д-р Николета Михалева

06.03.2019 г.

14.00

314в

10.04.2019 г.

14.00

314в

Проф. дин Иван Русев

12.03.2019 г.

10.30

111

16.04.2019 г.

10.30

111

Доц. д-р Стоянка Георгиева

11.03.2019 г.

11.00

314в

08.04.2019 г.

11.00

314в

Х. доц. д-р Апостол Апостолов

19.03.2019 г.

11.00

225б

16.04.2019 г.

11.00

225б