Дати за условни и приравнителни изпити

КАТЕДРА “ИНФОРМАТИКА”

Дати за условни и приравнителни изпити

Преподавател

Каб./Зала

Дата за изпит

Час

Доц. д-р В. СЪЛОВ

Н-203

04.03.2014

13:30

08.04.2014

Доц. д-р К. НЕСТОРОВ

518

05.03.2014

15:30

09.04.2014

Доц. д-р Н. ФИЛИПОВА

438

17.03.2014

11:10

07.04.2014

Доц. д-р П. ПЕТРОВ

443

31.03.2014

08:00

01.04.2014

Доц. д-р С. ПАРУШЕВА

118-в

24.03.2014

11:30

14.04.2014

09:30

Доц. д-р С. СЪЛОВА

Н-214

10.03.2014

08:15

07.04.2014

Доц. д-р С. ДРАЖЕВ

510

11.03.2014

14:00

08.04.2014

Доц. д-р Т. АТАНАСОВА

212

07.03.2014

10:30

11.04.2014

Доц. д-р Ф. ФИЛИПОВ

127-г

05.03.2014

14:20

02.04.2014

Доц. д-р Ю. ВАСИЛЕВ

530

10.03.2014

10:00

07.04.2014

Х. Проф. дин П. ИЛИЕВ

Ас. Л. ТОДОРАНОВА

313-a

10.03.2014

15:00

07.04.2014

Х. доц. д-р М. КАШЕВА

Гл. ас. д-р И. КУЮМДЖИЕВ

313-б

18.03.2014

14:00

15.04.2014

Х. доц. д-р П. ПЕНЕВА

313-б

10.03.2014

14:00

02.04.2014

Х. доц. д-р А. КЪНЧЕВА

313-б

13.03.2014

14:00

11.04.2014

17:00

Х. доц. д-р Р. АРСОВА

313-б

12.03.2014

14:00

09.04.2014

Гл. ас. М. РАДЕВ

2-401

07.03.2014

10:00

04.04.2014