Chef Assist. Prof. Antoaneta Stoyanova, PhD


Email a.stoyanova@ue-varna.bg
Telephone 0882 164 545;
Room 66
Consultations Кабинет: 66, Понеделник, 08:00-10:00
Consultations Кабинет: 66, Вторник, 10:30-12:30
Office Hours Кабинет: 66, Четвъртък, 09:00-11:00

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Стокови борси Курс 4 Regular student Специалност СМД
Микробиология на стоките Курс 3 Regular student Специалност СМД
У-ние на кач.и безоп. на стоки Курс 3 Regular student Специалност ИБП
Митническа дейност Курс 3 Regular student Специалност СМД