Assoc. Prof. Silvia Parusheva, PhD


Email parusheva@ue-varna.bg
Room 318б
Consultations Кабинет: 318б, Сряда, 11:00-13:00
Obligations Ръководител на проект "Социалните медии в бизнеса и образованието – иновативни модели, възможности и предизвикателства" (Social Media in Business and Education - Innovative Models, Opportunities and Challenges) http://socialmedia.ue-varna.bg/en/index.html
CV CV_S.Parusheva-Oct_2018_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Информатика Курс 1 Regular student Специалност ИБП
Информатика Курс 1 Regular student Специалност МАРКЕТ.
Информатика Курс 1 Regular student Специалност ИК.И Т.
Информатика Курс 1 Regular student Специалност ЛОГИСТ.
Информатика Курс 1 Regular student Специалност БИЗН.ИК
Информатика Курс 1 Regular student Специалност МЕНИДЖ.
Информатика Курс 1 Regular student Специалност ПА
Информатика Курс 1 Regular student Специалност СА
Информатика Курс 1 Regular student Специалност НИИ
Информатика Курс 1 Regular student Специалност ПИМ
Информатика Курс 1 Regular student Специалност ДМПР