Assoc. Prof. DIMITAR RAFAILOV, PhD


Email d.rafailov@ue-varna.bg
Telephone -
Room 517
Consultations Кабинет: 517, Сряда, 16:15-18:15
Web Page http://finance-varna.com/
CV CV_Rafailov_bg_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Финанси на предприятието Курс 3 Regular student Специалност СО
Въведение във финансите Курс 2 Regular student Специалност ИБП
Въведение във финансите Курс 2 Regular student Специалност ФИНАНСИ
Въведение във финансите Курс 2 Regular student Специалност З.И ОС.
Въведение във финансите Курс 2 Regular student Специалност БИС
Въведение във финансите Курс 2 Regular student Специалност ЛОГИСТ.
Икон.на застрахов. предприятие Курс 3 Regular student Специалност З.И ОС.