Assoc. Prof. STOYAN KIROV, PhD


Email kirov@ue-varna.bg
Room 532
Obligations Моля, заявете предварително по e-mail желанието си да присъствате на консултации.
Web Page http://finance-varna.com
CV Автобиография_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение във финансите Курс 2 Regular student Специалност ИБП
Въведение във финансите Курс 2 Regular student Специалност ФИНАНСИ
Въведение във финансите Курс 2 Regular student Специалност З.И ОС.
Въведение във финансите Курс 2 Regular student Специалност БИС
Въведение във финансите Курс 2 Regular student Специалност ЛОГИСТ.
Морско и карго застраховане Курс 4 Regular student Специалност ФИНАНСИ
Морско и карго застраховане Курс 4 Regular student Специалност З.И ОС.
Икон.на застрахов. предприятие Курс 3 Regular student Специалност З.И ОС.