Assoc. Prof. TODOR RAYCHEV, PhD


Email t_raychev@ue-varna.bg
Room 227
Consultations Кабинет: 227, Вторник, 14:00-16:00
CV CV-BG Todor Raychev_1.1_.pdf

Teaches

Дисциплина Курс и Специалност
Логистика в строителството Курс 4 Regular student Специалност СБП
Търгове и конкурси в строит. Курс 4 Regular student Специалност СБП
Устойч. развитие на градовете Курс 4 Regular student Специалност НИИ