Катедра "Икономика и управление на строителството"

Участие в семинар на тема „Пешеходната среда в централните градски части“, организиран от Студентска лаборатория „Варна – град за хората“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ под патронажа на проф. арх. Ян Геел.

На 27.02.2018 г. преподаватели, докторанти и студенти от специалностите „Строителен бизнес и предприемачество&ldq...

Вечер на специалностите „Строителен бизнес и предприемачество“, „Строително предприемачество“, „Недвижими имоти и инвестиции“, „Бизнес икономика“ и „Управление на проекти“

На 5 декември 2017 г. в ресторант „Хоризонт“ се проведе Вечер на специалностите „Строителен бизне...