Библиотека

Посещение на представители на Финансовия механизъм на ЕИП по проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България"

Целта беше да се покажат постигнатите добри резултати и успешната реализация на проекта ...