Подаване на молби за дипломни работи на студентите от 4 курс специалност "Икономика и търговия" и молби за магистърски тези за специалност "Глобален търговски бизнес"

Уважаеми студенти! Крайният срок за подаване на заявление за разработване на дипломна работа за студентите от 4 курс...