График за ползване на Спортния комплекс по време на изпитната сесия

График за ползване на Спортния комплекс по време на изпитната сесия

В периода от 07.05.2019 г. до 05.06.2019 г. залите на Спортния комплекс ще бъдат достъпни за всички студенти (бакалаври и магистри) от ИУ - Варна, желаещи да ги ползват в часовете от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. Заниманията ще бъдат извършвани под ръководството на преподавател.