Учебно разписание за студенти в ОКС "магистър" - редовно и модулно обучение

Учебно разписание за студенти в ОКС "магистър" - редовно и модулно обучение

Учебно разписание за зимен семестър на уч. 2018/2019 г.

* за студенти в ОКС "магистър" - редовно и модулно обучение, може да видите в университетската информационна система Web-Student, в меню Учебно разписание