Указания за провеждане на комплексен държавен изпит (2018 г.) - спец.МИО

Указания за комплексен държавен изпит за студенти от спец. МИО

            Комплексният държавен изпит започва по предварително обявен график. Продължителността на изпита е 90 мин. в тестовия център и 60 мин.(отворени въпроси - 5 определения, 2 отворени въпроса) в аудиторна зала. Студентът не може да напуска залата на провеждане на изпита. В деня на изпита не е необходимо студентите да носят студентска книжка или допълнителни листи за разработка. Студент изтегля в присъствието на Председателя на комисията изпитен вариант (за отворените въпроси) между три предварително подготвени от преподавателите в катедрата варианти на тест. В тестовия център студентите се оценяват чрез комплексен тест по специалните дисциплини за МИО  чрез  70 затворени въпроси със само един верен отговор.

            Оценяването е в точки според правилата за оценяване знанията, уменията и компетентността на студените в ИУ-Варна. При незадоволителен резултат, на първа сесия на явяване, студентът може да се откаже лично с декларация в Н-108 от оценката си в деня на обявяване на резултатите. В този случай му се поставя оценка слаб 2 в протокола. Правилото важи еднократно, само за юнска сесия на явяване. За допълнителни въпроси от конспекта по специалните дисциплини, студентите да се обръщат с конкретни въпроси по имейл към лекторите.