Центърът за социални изследвания получи признание за работата си през 2013 г.