Конспекти за държавен изпит на магистри от спец.МБ, МБ-СНУ - актуализирани

Конспекти за държавен изпит на магистри от специалности - март 2017 г.:

МБ

МБ-СНУ