Студентска научно-практическа конференция "Информатиката, математиката и статистиката в съвременната икономическа реалност"

На 21.10.2016 г. в зала 116 на Икономически университет – Варна се проведе Студентска научно-практическа конференция "Информатиката, математиката и статистиката в съвременната икономическа реалност", организирана от факултет "Информатика", в която взеха участие студенти и докторанти от България и Русия.

Гости на конференцията бяха:

  • Г-жа Милена Ангелова – главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и заместник председател на групата на работодателите в Европейския икономически и социален съвет.
  • Проф. д-р Веселин Хаджиев – зам.-ректор по НИДД на Икономически университет – Варна.
  • Калоян Косев и Христо Евтимов – старши програмисти във фирма DevLabs.

По време на представяне на докладите беше осъществена видеоконферентна връзка със САФУ (Архангелск, Русия), СПбГЭУ (Санкт Петербург, Русия), Университет за национално и световно стопанство и др.

В конференцията взеха участие 38 студента и докторанта с 33 доклада. В секцията "Информационни технологии" бяха представени 22 доклада, от тях 14 от Русия и 8 от България. В секцията "Математика и математическо образование" бяха представени 7 доклада, от тях 4 от Русия и 3 от България. В секцията "Статистически методи и изследвания" бяха представени 4 доклада, от тях един от Русия и 3 от България.