Списък на защитени дипломни работи и магистърски тези в катедра "Икономика и управление на търговията"

2019

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2019 година в специалности "Икономика на търговията" и "Глобален търговски бизнес".

2018

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2018 година в специалности "Икономика на търговията" и "Глобален търговски бизнес".

2017

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2017 година в специалности "Икономика на търговията" и "Глобален търговски бизнес".

2016

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2016 година в специалности "Икономика на търговията" и "Глобален търговски бизнес".

2015

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2015 година в специалности "Икономика на търговията" и "Търговски бизнес".

2014

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2014 година в специалности "Икономика на търговията" и "Търговски бизнес".

2013

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2013 година в специалности "Икономика на търговията" и "Търговски бизнес".

2012

Списък на дипломни работи и магистърски тези, успешно защитени през 2012 година в специалности "Икономика на търговията" и "Търговски бизнес".