Академичен календар за учебната 2019/2020 г. на студенти ОКС "магистър" - редовно, дистанционно и задочно обучение, приеми: 2018/2019 - ДНДО, СПН и 2019/2020 - СС, СНУ

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Редовно обучение

14 октомври - 20 декември 2019 24 февруари - 30 април 2020
Дистанционно обучение
(аудиторни занятия)
07 октомври - 15 октомври 2019
(по график за всяка специалност)
03 - 16 февруари 2020
(по график за всяка специалност)
Задочно обучение 21 октомври - 13 декември 2019
(по график за всяка специалност)
03 - 16 февруари 2020
(по график за всяка специалност)
Коледна ваканция 23 декември 2019 - 09 януари 2020
Междусеместриална ваканция
(за редовно обучение)
03 - 18 феруари 2020
Редовна изпитна сесия 10 януари - 01 февруари 2020  04 - 23 май 2020
Поправителна
изпитна сесия
19 - 20 февруари 2020 28 - 29 май 2020
ЛИКВИДАЦИОННА ИЗПИТНА СЕСИЯ
за уч. 2018/2019 г. - 05, 09 и 10 септември 2019
03 - 05 юни 2020
СЕСИИ ЗА ДИПЛОМИРАНЕ
Есенна сесия 11 - 13 септември 2019
Зимна сесия 29 - 31 януари 2020
Лятна сесия 22 - 25 юни 2020