ОКС "бакалавър"

ОКС "бакалавър"

 Специалности и продължителност на обучение
ОКС "бакалавър"

Финансово-счетоводен факултет със специалности:

Стопански факултет със специалности:

Факултет "Информатика" със специалности:

Факултет "Управление" със специалности: