Настаняване на резерви в общежития за уч. 2018/2019 г.

Настаняване на резерви в общежития за уч. 2018/2019 г.

В периода 24.08.2018 г. – 29.08.2018 г. – всички класирани за настаняване студенти, трябва да потвърдят чрез превод на депозит в размер на 100 лв. (студенти с ТЕЛК 70% и над 70%, студенти с двама неизвестни или починали родители и студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове за деца лишени от родителска грижа,  плащат 30% от депозита) по сметката на "Общежития и столове".

Плащането се извършва само по банков път и присъствието на място не е необходимо.

Банка ДСК
IBAN: BG 04 STSA 93003144110100
BIC: STSABGSF
Титуляр: Общежития и столове при ИУ – Варна
На основание за плащане се изписва – Депозит /три имена на студента, факултетен №/

 Непотвърдилите студенти, отпадат от класирането за настаняване и местата се считат за свободни.

Настаняванията в общежитията ще се извършват през месец септември по следния график:

Г Р А Ф И К
за настаняване на студенти за учебната 2018/2019 г.

10 септември 2018 г. Студенти, които са живели на общежитие през лятото и са класирани,
чуждестранни студенти.
11 септември 2018 г. Студенти приети за настаняване без класиране (предимствени групи).
12, 13 септември 2018 г. Студенти класирани за общежитие от I курс
14 септември 2018 г. Студенти класирани за общежитие от II и V курс
17 септември 2018 г. Студенти класирани за общежитие от III и IV курс


НАСТАНЯВАНЕТО СТАВА ЛИЧНО!

При настаняването студентите трябва да представят:

  1. Студентски документ (Студентска книжка или Студентска лична карта)
  2. Лична карта
  3. 3 бр. снимки 
  4. Вносна бележка/платежно нареждане за внесен депозит

Получаването на настанително писмо и настаняването се извършва в бл. 1, офис на "Общежития и столове" при ИУ-Варна, ул. Брегалница 1 по Графика, обявен по-горе.

Забележка: Всички класирани студенти за настаняване, които са кандидатствали онлайн през WEB-базираната система трябва да представят оригиналните документи на хартиен носител в деня на настаняването в бл. 1, офис на "Общежития и столове".