ЕЛЕКТРОННИ СПИСАНИЯ НА ВНИМАНИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА И КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ - ВАРНА

Катедра „Стокознание“ на основата на изградени отношения и сътрудничество с Икономическа академия, Букурещ, Румъния, предлага на Вашето внимание възможност за публикуване в следните електронни списания:
1. International Journal of Economic Practices and Theories

http://www.ijept.org
International Journal of Economic Practices and Theories

2. Quality – Access to Success

http://www.calitatea.srac.ro
http://www.calitatea.srac.ro/en/arhiva/2013/2013-01-Cover.jpg
В редакционната колегия на списанията участват учени от Румъния, Германия, Австрия, Белгия, Франция, Полша, Италия, САЩ, Индия, Бразилия и др. Член на редакционната колегия на списанията от България е доц. д-р Събка Пашова, катедра „Стокознание“, при Икономически университет, град Варна.