Местоположение

Основна сграда на Икономически университет - Варна

 

9002 Варна
бул. "Княз Борис I" № 77
Тел. 052 643360
Факс 052 643365
Официален сайт: https://old.ue-varna.bg


 Учебен и научноизследователски блок № 2 (Втори корпус на ИУ - Варна)
 

 

9010 Варна
ул. "Евлоги Георгиев" № 24
Тел. 052 830822
Официален сайт: https://old.ue-varna.bg