За контакти

 Информационен център

Phone  Тел. 052 800890 Email  Email: infocenter@ue-varna.bg


 Информация за кандидатстудентски прием - ОКС "бакалаври":

Phone Тел. 052 830820 Mobile Мобилен тел. 0886 672606 ; 0882 164658

Email Email: priem@ue-varna.bg


 По въпроси относно студентско състояние се обръщайте към Сектор "Студенти"


 По въпроси относно учебната програма, разписание на учебния процес и дати за изпити на ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" се обръщайте към Сектор "Учебна дейност"


 По въпроси относно учебен процес на студенти в ОКС "магистър" се обръщайте към Център за магистърско обучение:

Office Кабинет: 114

Phone Тел. 052 830806
Mobile Мобилен тел. 0885 637600

Email Email: cmo@ue-varna.bg


 По въпроси относно прехвърляне от друга специалност или друг университет се обръщайте към Сектор "Студенти", инж. Георги Петров:

Office Кабинет: 214 - 216

Phone Тел. 052 830801
Mobile Мобилен тел. 0886 608460

Email Email: g.dobrev.petrov@ue-varna.bg

 По въпроси относно европейска програма за студентска мобилност "Еразъм" и прием на чуждестранни студенти се обръщайте към Отдел "Международно сътрудничество":

Кабинет: 321

Тел. 052 830812
Mobile Мобилен тел. 0888 641160

Email Email: int_relations@ue-varna.bg

 По въпроси относно общежития и стипендии се обръщайте към Инспектор "Общежития и стипендии", Наталия Димитрова:

Office Кабинет: Стипендии и общежития, Студентска улица

Phone Тел. 052 830809

Mobile Мобилен тел. 0882 164762 ; 0887 631606

Email Email: ios@ue-varna.bg


 По въпроси относно учебен процес на докторанти се обръщайте към Отдел "Научноизследователска дейност и докторантура":

Office Кабинет: 503

Phone Тел. 052 830813
Mobile Мобилен тел. 0887 657560

Email Email: nidd@ue-varna.bg


 Ръководител "Връзки с обществеността"

Елица Виденова

Office Кабинет: Културен център, Студентска улица

Mobile Мобилен тел. 0882 164609

Email  Email: pr_expert@ue-varna.bg

 По въпроси и коментари относно сайта на ИУ-Варна се обръщайте към Webmaster, инж. Мариана Николова:

Mobile Мобилен тел. 0882 164814 Email Email: webmaster@ue-varna.bg

 Пропускателен режим в основна сграда

Phone  Тел. 052 830814 Mobile Мобилен тел. 0885 650460

Email  Email: admission@ue-varna.bg


 Пропускателен режим във втори учебен корпус

Phone  Тел. 052 830822 Mobile Мобилен тел. 0884 699380
Контакти:

Основна сграда
на Икономически университет - Варна

Учебен и научноизследователски блок № 2
(Втори корпус на ИУ-Варна)

 

9002 Варна
бул. "Княз Борис I" № 77
Тел. 052 643360
Факс 052 643365

9010 Варна
ул. "Евлоги Георгиев" № 24
Тел. 052 830822

Колеж по туризъм
(Трети корпус на ИУ-Варна)

 

9009 Варна
бул. "Сливница" 158 А
Мобилен тел. 0882 164568

Официален сайт: https://old.ue-varna.bg