Научна конференция "Финансовата наука - между догмите и реалността"

На 14 октомври 2016 г. в зала 446 на ИУ-Варна се проведе организираната от катедра "Финанси" научна конференция на тема "Финансовата наука - между догмите и реалността". Конференцията е част от събитията по повод 80 години от основаването катедра "Финансова наука" в най-старото висше икономическо училище в България.

Приветствие към участниците и гостите на конференцията направи проф. д-р Веселин Хаджиев, заместник-ректор по научноизследователска дейност на университета.

Работата на конференцията бе открита с пленарен доклад, представен от доц. д-р Константин Цигуларов, преподавател в престижния Old Dominion University, САЩ. Доц. Цигуларов е възпитаник на катедра "Финанси", като завършва спец. "Банково дело" в ИУ-Варна.

Пленарен доклад изнесе и проф. д-р Стефан Вачков, ръководител на катедра "Финанси".

В конференцията с доклади участваха редица преподаватели от водещи катедри в областта на финансовата наука у нас, като бяха дискутирани актуални проблеми свързани с лидерството и мениджмънта на банките, парите и паричната политика, поведенческите финанси и функционирането на финансовите пазари, данъчното облагане и обучението по финанси.