Указания за комплексен държавен изпит за студенти от спец. МИО

            Комплексният държавен изпит започва по предварително обявен график в 8:00 ч. Продължителността на изпита е три часа, през които студентът не може да напуска аулата на провеждане на изпита. В деня на изпита не е необходимо студентите да носят студентска книжка или допълнителни листи за разработка. Студент изтегля в присъствието на Председателя на комисията изпитен вариант между три предварително подготвени от преподавателите в катедрата варианти на тест. Студентите се оценяват чрез комплексен тест по специалните дисциплини за МИО средно чрез 5 определения, 5 отворени въпроси, 65 затворени въпроси със само един верен отговор.

            Оценяването е в точки според правилата за оценяване знанията, уменията и компетентността на студените в ИУ-Варна. При незадоволителен резултат, на първа сесия на явяване, студентът може да се откаже лично с декларация в Н-108 от оценката си в деня на обявяване на резултатите. В този случай му се поставя оценка слаб 2 в протокола. Правилото важи еднократно, само за юнска сесия на явяване. За допълнителни въпроси от конспекта по специалните дисциплини, студентите да се обръщат с конкретни въпроси по имейл към лекторите.