ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014г.

За учебната 2013/2014 г. Икономически университет - Варна предлага 500 места държавна поръчка.
Информация за предлаганите специалности :