Информационна среща с ученици в Икономически университет – Варна

На 29.10.2016 г. в Икономически университет – Варна се проведе информационна среща с участието на 70 ученици от елитни варненски училища. Целта на срещата бе подпомагане работата на доброволческа група, която с дейността си да допринесе за реализирането на програмата Варна 2017, както и да съдейства за приобщаването на ученическата общност в града към тази кауза.

Дискутирани бяха въпроси относно доброволчеството като форма на гражданско участие и възможностите за включване на младите хора в различни събития, свързани с "Варна – Европейска младежка столица 2017".

Срещата бе инициирана от сдружение "Варна – Европейска младежка столица" и сдружение "People to people international".