ВАЖНО ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ, ЗАВЪРШИЛИ КОЛЕЖИ!

Уважаеми кандидат-магистри,
За следващата учебна година 2013/2014 г. ИУ-Варна предлага възможности за обучение за завършили колеж в следните специалности:


Магистърска специалност

Форма на обучение

Редовна

Задочна

Дистанционна

Счетоводство и контрол

 

Публични финанси

 

Банков мениджмънт

 

Корпоративни финанси

 

Корпоративен бизнес и управление

 

Търговски бизнес

 

Икономика на строителството
(строително предприемачество)

 

Икономика на недвижимата собственост

 

Аграрен бизнес

 

Бизнес консултиране

 

 

Качество и експертиза на стоките

 

Управление на продажбите и мърчандайзинг

 

 

Реклама и медийни комуникации

 

Корпоративен маркетинг

 

 

Корпоративна сигурност и конкурентост

 

 

Бизнес икономика

 

 

Бизнес информационни системи

 

 

Бизнес статистика

 

 

Логистичен мениджмънт

 

Мениджмънт

 

Бизнес администрация

 

Публична администрация

 

Предприемаческо управление на организациите

 

 

Туризъм

 

Приложна информатика