НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-МАГИСТРИТЕ

През учебната 2013/2014 г. няма да има прием в специалност "Управление на бизнеса в Европейския съюз"