ВАЖНО! За дипломанти - бакалаври и магистри към катедра "МИО"