Кандидатмагистърската кампания 2013/2014 г

На 25 април 2013 г. във връзка с кандидатмагистърската кампания 2013/2014 г. се проведе Ден на магистърското обучение в Икономически университет - Варна. Мероприятието бе организирано в два модула: изложбен модул в двора на университета и информационен модул в конферентната зала. Презентирани бяха възможностите, които предлага магистърската степен завършена в Икономически университет - Варна. Кампанията по приема на магистри в ИУ - Варна започва през юни и традиционно ще продължи и на втори етап - през септември. Информация за Деня на магистърското обучение от 25 април ще откриете и в приложения снимков материал. Тук е мястото да благодарим на групата студенти, които бяха ентусиазирани по време на подготовката и протичането на мероприятието.
Част от студентите участващи в кампанията заявиха и своето категорично желание да продължат своето обучение в магистърска степен на ИУ-Варна.
Очакваме и Вас по време на приема!