Наградени студенти от спец.МИО за научни разработки