Учебно разписание за ОКС "магистър" и ОКС "бакалавър" - задочно и дистанционно обучение

Учебно разписание за ОКС "магистър" и ОКС "бакалавър" - задочно и дистанционно обучение

Учебно разписание за летен семестър на уч. 2018/2019 г.

* за студенти в ОКС "магистър" - задочно и дистанционно обучение

* за студенти в ОКС "бакалавър" - дистанционно обучение

може да видите в университетската информационна система Web-Student, в меню Учебно разписание